Akademia Liderów i Liderek

Prowadzisz klub seniora lub chcesz stworzyć miejsce aktywności senioralnej? Potrzebujesz wsparcia i inspiracji? Akademia Liderów i Liderek czeka na Ciebie.

Już od października Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza na cykl spotkań dla obecnych i przyszłych liderek i liderów poznańskich społeczności senioralnych. Uczestniczki i uczestnicy zajęć dowiedzą się między innymi, jak rozpoznać potrzeby grupy i dopasować do nich działania. Poznają metody pracy z grupą i sposoby radzenia sobie z konfliktami. Zdobędą wiedzę na temat pisania projektów i możliwości ich dofinansowania oraz metod dotarcia do seniorek i seniorów z informacją i zaproszeniem. Spotkania będą również okazją do tego, żeby wspólnie zastanowić się, jaka jest różnica między tworzeniem wydarzeń w zespole składającym się z wielu seniorów i seniorek, a pracą indywidualną.

W ramach Akademii Liderów i Liderek odbędzie się osiem czterogodzinnych spotkań w formie wykładów połączonych z częścią praktyczną.

Program Akademii:

8 października 2019 r.
Temat: Wprowadzenie do Akademii Liderów i Liderek. Kim jest animator społeczny, lider/liderka klubu seniora, społeczności lokalnej?

15 października 2019 r.
Temat: Profil seniora/seniorki. Potencjał (potrzeby i oczekiwania) osób starszych, formy aktywizacji.

22 października 2019 r.
Temat: Komunikacja interpersonalna. Pobudzanie kreatywności.

5 listopada 2019 r.
Temat: Współpraca ze społecznością lokalną (CIL, R.O.). Jak pracować „z” a nie „dla”.

19 listopada 2019 r.
Temat: Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

26 listopada 2019 r.
Temat: Wolontariat oraz projekty międzypokoleniowe.

6 grudnia 2019 r.
Temat: Promocja działań. Współpraca międzyklubowa, międzysektorowa, między NGO. Wykorzystanie Internetu i pozyskanie kompetencji cyfrowych.

13 grudnia 2019 r.
Temat: Warsztat podsumowujący. Ewaluacja. Uroczysta gala kończąca.

Akademia Liderów i Liderek została opracowana przez animatorki senioralne z Centrum Inicjatyw Senioralnych w odpowiedzi na potrzeby przedstawicieli i przedstawicielek poznańskich klubów seniora oraz innych osób działających na rzecz seniorek i seniorów w Poznaniu.

Osoby chętne zapraszamy do wypełnienia formularza i dostarczenia go do Centrum Inicjatyw Senioralnych osobiście lub przesłania na adres mailowy: magdalena.kowalska@centrumis.pl

Formularz można pobrać klikając tutaj: FORMULARZ  lub w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Zgłoszenia przyjmujemy od 5 września do 25 września 2019 roku. O przyjęciu do Akademii Liderów i Liderek poinformujemy zakwalifikowane osoby telefonicznie najpóźniej do dnia 7 października 2019 roku.

W Akademii Liderów i Liderek uczestniczyć mogą tylko osoby, które odprowadzają podatki w Poznaniu – czyli w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazały one jako miejsce zamieszkania podatnika miasto Poznań.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 61 847 21 11, 61 842 35 09 lub 517 068 827.

Załączniki do pobrania:

1. Regulamin: PDF, WORD

2. Forumlarz: PDF, WORD