Projekt AWAKE

Nominacja w konkursie Eduinspiracje 2014

Centrum Inicjatyw Senioralnych otrzymało nominację do głównej nagrody w konkursie Eduinspiracje 2014 w kategorii "Edukacja dorosłych" za projekt Aging With Active Knowledge and Experience (AWAKE). Celem konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest wyłonienie i promocja najlepszych, najbardziej wartościowych praktyk spośród projektów dofinansowywanych przez FRSE. W każdej kategorii wyróżniono 5 projektów.

http://eduinspiracje.org.pl/eduinspiracje/

Na stronie internetowej Narodowej Agencji programu Grundtvig funkcjonuje zakładka Galeria Projektów, w której znajdują się przykłady dobrej praktyki w ramach akcji Projekty Partnerskie Grundtviga dotyczące projektów zrealizowanych w ramach programu Socrates (2000-2006) oraz programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013).

Wśród opisanych projektów znajduje się projekt Aging With Active Knowledge and Experience (AWAKE).