Czwarte spotkanie Lokalnej Grupy Promującej

14 maja w Centrum Kultury Zamek odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Promującej. W spotkaniu uczestniczyła reprezentantka P.A.U. Education z Barcelony – Aude Delesalle.

Podczas spotkania członków i członkiń LGP został przedstawiony ramowy program inauguracji kampanii, a także cała grupa zwiedziła salę pod zegarem w CK Zamek, w której planowane są główne wydarzenia.

W trakcie pracy w trzech grupach roboczych uczestnicy i uczestniczki LGP omówiły/omówili swoje propozycje na program inauguracji.

1 grupa

2 grupa

3 grupa

Pogrupowania i wyboru pomysłów dokona zespół projektowy.

Uczestnicy i uczestniczki LGP otrzymali zadanie przygotowania swoich propozycji do rocznego programu kampanii. W tym celu obecni na spotkaniu otrzymali zarówno spis działań, których terminy znane są już dziś (podział na miesiące), jak i propozycje, z których możemy skorzystać (terminy do ustalenia). Prosimy przesyłać do 31 maja na adres: maria.sitarska@centrumis.pl:

a) uzupełniony kalendarz miesięczny o te działania, które członkowie i członkinie LGP realizują regularnie lub których terminy (wystarczy określić miesiąc) są już dzisiaj znane (prośbę kierujemy szczególnie do tych osób, które nie były obecne na poprzednim spotkaniu, kiedy zbieraliśmy przykłady działań);  

b) propozycję realizacji wybranych działań z listy działań, które nie mają przypisanego terminu (być może, któryś z pomysłów szczególnie się Państwu podoba, albo znacie kogoś z kim warto by współpracować przy jego realizacji).

Roczny plan działań zostanie został przesłany mailem.

Padła propozycja, aby uczestnicy i uczestniczki LGP przesłali także informacje na temat tego jakie posiadają zasoby np. sala na spotkania czy warsztaty lub kontakty do ekspertów. Informacje te zostaną przesłane do poniedziałku 19 maja na adres: maria.sitarska@centrumis.pl

Postanowiono, że zostanie utworzona grupa mailingowa w celu ułatwienia kontaktu między uczestnikami i uczestniczkami LGP. Pełna lista kontaktu zostanie przesłana osobno.

Następne spotkanie odbędzie się: 25 czerwca w CenterMed, ul. Św. Marcin 58/64 (III piętro)  


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki: