Drugie spotkanie Lokalnej Grupy Promującej

22.01. w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych odbyło się drugie spotkanie Lokalnej Grupy Promującej. 

Podczas spotkania nowym członkom LGP zostały przedstawione założenia projektu i metody i harmonogram pracy. Uzupełniono również dokumentację (podpisano brakujące porozumienia o współpracy).

Uczestnicy LGP przedstawili swoje uwagi dotyczące projektu, które zostały przedyskutowane na forum i zapisane w postaci wniosków. Przyjęta została metoda analizowania oddzielnie założeń ogólnych projektu oraz wszystkich grup docelowych (kobiety w ciąży, dzieci i młodzieży, seniorów i seniorki) pod kątem treści, jakie powinny zawierać materiały projektowe i sposobów realizacji.

Szczególną uwagę zwrócono na międzypokoleniowy wymiar projektu oraz konieczność realizowania go w oparciu o przekaz pozytywny.

Uwagi dodatkowe wraz z informacją o instytucjach jakie reprezentują członkowie LGP przekażą drogą e-mailow

Pełna lista wniosków wynikających ze spotkania oraz przesłanych drogą e-mailową zostanie przesłana członkom LGP.

Omówiono również podobne, dotychczas realizowane programy i projekty o podobnej tematyce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki: