Edycja 2018

Informujemy, że w roku 2018 Targi VIVA SENIORZY! odbędą się 25 i 26 maja
w pawilonie 15
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.Targi VIVA SENIORZY! są realizowane we współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań oraz Miedzynarodowych Targów Poznańskich


Współorganizatorami imprezy są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych

Parter


Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
oraz Prezydenta Miasta Poznania