Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotograficznej Osób Dojrzałych 60+ Wyścig Jaszczurów

Od dziesięciu lat Towarzystwo PTAAAK organizuje Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotograficznej Osób Dojrzałych 60+ Wyścig Jaszczurów. W tym roku odbędzie się dziesiąta już edycja konkursu. 

Jak przewiduje regulamin, w pokazie konkursowym mogą uczestniczyć filmy i fotografie zrealizowane przez twórców, którzy w dniu zgłaszania filmu lub fotografii mają ukończone co najmniej 60 lat. W przypadku pracy zbiorowej przynajmniej jeden z twórców musi mieć ukończone 60 lat. Zgłaszane utwory nie mogą być realizacjami komercyjnymi i nie mogą mieć charakteru reklamowego lub promocyjnego. Powinny powstać nie wcześniej niż w 2009 roku. Czas trwania filmu nie może przekraczać 60 minut. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 filmy i 10 fotografii lub 3 cykle zdjęć. 

Termin nadsyłania prac wraz z kartą uczestnictwa upływa 15 października br. Filmy i fotografie można zgłaszać pod adresem Krzysztof Wodniczak, POLSKIE TOWARZYSTWO ARTYSTÓW, AUTORÓW, ANIMATORÓW KULTURY PTAAAK, Os. Wichrowe Wzgórze 17/2, 61-676 Poznań. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za zgłoszenie filmu lub fotografii.

X edycja Festiwalu Wyścig Jaszczurów to kolejna szansa na odkrycie w sobie talentów filmowych i fotograficznych. Dzięki kolejnym edycjom konkursu udało się zaprezentować wiele dokumentów, zdjęć oraz unikalnych wspomnień i historii z tamtych lat. Przy okazji konkursu honorujemy - poza uczestnikami - artystów, muzyków, plastyków i animatorów kultury, którzy poświęcają swój wolny czas i środki na kultywowanie pasji, jaką jest filmowanie i fotografia.