Spotkanie z Flamandzką Radą Seniorów

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy "Flandria" Centrum Inicjatyw Senioralnych odwiedziła 17 lutego 2016 r. delegacja z Belgii.

Belgijskich seniorów reprezentowali Jul Geeroms, Przewodniczący Flamandzkiej Rady Seniorów oraz Jean-Paul de Rudder, przedstawiciel belgijskiego odpowednika Kasy Chorych. Celem spotkania była wymiana informacji i rozpoznanie możliwych obszarów współpracy między Radą z Flandrii i poznańską Miejską Radą Seniorów, którą reprezentowała pani Janina Paprzycka, Przewodnicząca Rady I kadencji, obecnie członkini Rady.

Podczas spotkania omówiono sytuację osób starszych w obu krajach, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu życia poznaniaków, działalność MRS od momentu powołania w roku 2007 oraz ponad 40 letnią historię Flamandzkiej Rady Seniorów i jej osiągnięcia.

Jesteśmy przekonani, że nie było to nasz ostatnie spotkanie i będziemy czerpać z bogatych doświadczeń flamandzkich seniorów w realizacji działań na rzecz poznańskich i polskich seniorów.