II miejsce dla projektu "Asystent seniora i osoby niepełnosprawnej"!

Siedem najbardziej inspirujących pomysłów sfinansowanych z budżetów obywatelskich, wyróżnionych w konkursie Mieszkam-TU.eu – mądre pomysły na mądre miasto, zostało uhonorowanych podczas gali wręczenia nagród na VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. II miejsce zajął projekt "Asystent seniora i osoby niepełnosprawnej".

Organizatorami projektu byli: Miasto Poznań - Centrum Inicjatyw Senioralnych, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, Stowarzyszenie Medycyna Polska i Fundacja Niezależni.   

Beneficjentami pilotażowej edycji projektu były osoby po 60. roku życia mieszkające samotnie lub przebywające okresowo samotnie w domu, które ze względu na stan zdrowia wymagały stałego nadzoru. Zakładał on połączenie centrum teleopieki, opieki medycznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i wsparcia wolontariuszy oraz pomocy sąsiedzkiej skierowanej do seniorów.

Celem konkursu dla samorządów i mieszkańców miast pod nazwą Mieszkam-TU.eu – mądre pomysły na mądre miasto, była promocja najbardziej inspirujących pomysłów zgłaszanych lub realizowanych w ramach budżetów obywatelskich. Od marca br. trwała jego II edycja, finał z wręczeniem wyróżnień odbył się 20 maja br., podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. 

W konkursowych zmaganiach uczestniczyli zarówno mieszkańcy – autorzy projektów, jak i gminy, na terenie których realizowane są pomysły. Wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach „obywatelskiej” – za pomysły i „samorządowej” – za ich realizacje. Na 30 pomysłów poddanych głosowaniu jurorów oraz plebiscytowi internetowemu, oddano blisko 50 tys. głosów. 

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – www.eecpoland.eu
ź
ródło: http://media.eecpoland.eu/ 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy za wyróżnienie!