Karta Seniora - Poznańska Złota Karta

Drogie Seniorki, Drodzy Seniorzy!

1 marca oddajemy w Wasze ręce Poznańską Złotą Kartą. Karta upoważnia jej posiadaczy do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów. Zniżki znajdujące się na Karcie to oferta zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, jak i prywatnych firm.

ZOBACZ OFERTĘ PARTNERÓW

Karta przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu składania wniosku ukończyły 60 lat oraz opłacają podatki w Poznaniu (w złożonym na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniu identyfikacyjnym wskazały jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań). Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

UWAGA! Złożenie wniosku i odbiór Karty możliwe są podczas jednej wizyty. 

Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Karty można składać od 1 marca 2018 roku w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń na ul. Wszystkich Świętych 1 (róg ulicy za Bramką) oraz ul. Małachowskiego 10 (Zawady).

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

Osoby, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do wybranych punktów mogą złożyć wniosek i odebrać kartę seniora, pisemnie upoważniając do wymienionych czynności wybraną przez siebie (pełnoletnią) osobę.

Złożenie wniosku możliwejest także drogą elektroniczną i uruchomione zostało na stronie internetowych Poznańskiego Centrum Świadczeń bezpośredni link. Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia o wymagane podpisy, które powinny być złożone w terminie odbioru Karty. Termin odbioru Karty przy składaniu wniosku drogą internetową to tydzień.  W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana.

Ponadto, w drugiej połowie marca, pracownicy Poznańskiego Centrum Świadczeń będą przyjmowali wnioski w Mobilnych Punktach. Po odbiór kart będzie można zgłosić się dokładnie tydzień później w miejscu złożenia wniosku.

Drodzy Państwo!

Zapewniamy, że liczba Kart jest wystarczająca i wszystkie osoby zaintersowane otrzymają Poznańską Złotą Kartę. Zachęcamy do zaplanowania wizyty także w Mobilnych Punktach.  

Miejsce

Składanie wniosków

Odbiór kart i składanie wniosków

Centrum Inicjatyw Senioralnych

ul. Mielżyńskiego 24

poniedziałek 19 marca 2018 r.

w godz. 11.00-16.00

poniedziałek 26 marca 2018 r.

w godz. 11.00-16.00

Biblioteka Raczyńskich, Filia nr 14,

os. Chrobrego 117

poniedziałek 19 marca 2018 r.

w godz. 11.00-16.00

poniedziałek 26 marca 2018 r. 

w godz. 11.00-16.00

Osiedlowy Domu Kultury "Stokrotka"

ul. Cyniowa 11

wtorek 20 marca 2018 r.

w godz. 10.00-14.00

wtorek 27 marca 2018 r.

w godz. 10.00-14.00

Osiedlowy Dom Kultury

"Orle Gniazdo"

os. Lecha 43

wtorek 20 marca 2018 r.

w godz. 14.30-16.30

wtorek 27 marca 2018 r.

w godz. 14.30-16.30

Domu Tramwajarza

ul. Słowackiego 19/21

środa 21 marca 2018 r.

w godz. 10.00-17.00

środa 28 marca 2018 r.

w godz. 10.00-17.00

Klub "Krąg"

ul. Dmowskiego 37

czwartek 22 marca 2018 r.
w godz. 16.00-18.00

czwartek 29 marca 2018 r.
w godz. 16.00-18.00

Wraz z Kartą otrzymają Państwo katalog ulg i uprawnień, czyli listę miejsc, w których honorowana jest Karta. Wykaz zniżek dostepny jest także na stronie projektu w poszczególnych zakładkach tematycznych.

Karta jest ważna z dowodem osobistym i wydawana jest bezterminowo.

Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Użyczenie Karty osobom trzecim skutkować będzie cofnięciem uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione podmiot współpracujący w ramach projektu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Poznańskiego Centrum Świadczeń.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 847 21 11 lub 61 842 35 09.Drodzy przedsiębiorcy, szefowie instytucji kulturalnych, sportowych i edukacyjnych!

Nadal zachęcamy Was do złożenia oferty w ramach Poznańskiej Złotej Karty. Aby zostać partnerem akcji należy zgłosić dane teleadresowe firmy (wraz z numerem NIP i REGON), przedstawić proponowaną ofertę i podać dane osoby do kontaktu. Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do projektu Karta Seniora - Poznańska Złota Karta proszeni są o wypełnienie tabeli i przesłanie jej na adres zuzanna.macko@centrumis.pl. Po uzgodnieniu szczegółów podpisane zostanie porozumienie, a informacja o udziale firmy w programie pojawi się na specjalnej stronie internetowej wraz z opisem oferty i logotypem.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN Poznańskiej Złotej Karty

TABELA danych oferenta

Szczegółowe informacje: CIS, tel. 61 847 21 11, 61 842 35 09