Kierunki rozwoju wolontariatu

W marcu 2012 roku Centrum Inicjatyw Senioralnych podjęło wyzwanie stworzenia grupy, będącej w stanie rzetelnie przeanalizować kondycję wolontariatu osób dojrzałych w Poznaniu i przygotować zręby dla systemowych rozwiązań na rzecz jego rozwoju. W ten sposób powstało Poznańskie Forum Wolontariatu 50+  w skład którego weszli przedstawiciele poznańskich organizacji pozarządowych zajmujących się wolontariatem, posiadających doświadczenie w organizacji wolontariatu 50+, Stowarzyszenia „Lepszy Świat”Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Stowarzyszenia Wielkopolskich Doradców Kariery WiDoK oraz Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych.

Efektem spotkań grupy roboczej oraz indywidualnej pracy członków Forum są "Kierunki rozwoju wolontariatu".

Opracowany dokument zawiera wytyczne i rekomendacje, które mają pomóc różnym podmiotom życia publicznego i społecznego w podejmowaniu spójnych działań, będących szansą na stworzenie w Poznaniu klimatu i infrastruktury przyjaznej włączaniu osób powyżej 50. roku życia w sieć wolontariatu.

Opracowanie w ostatecznej formie obejmuje:

Recenzentami dokumentu byli:W czerwcu 2013 podjęto kroki zmierzające do przyjęcia "Kierunków..." Uchwałą Rady Miasta, w zwiazku z czym w okresie od 16.10 do 05.11.2013 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały.

Do pobrania:

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ - prezentacja