[Kluby Seniora] Zaproszenie na Galę Konkursu Poetyckiego „Moje piękne chwile"

Klub Seniora "82" zaprasza 16 października o godz.16.15 na Galę Konkursu Poetyckiego dla Seniorów „Moje piękne chwile" w Szkole Podstawowej 82 przy ul. Krakowskiej 10. Wydarzenie jest otwarte także dla osób, które nie brały udziału w konkursie.

Na posiedzeniu w dniu 3.10.2018 jury Konkursu Poetyckiego dla Seniorów „Moje piękne chwile" wydało następujący werdykt:

1. miejsce Pan Józef 
2. miejsce Pani Urszula
3. miejsce Pani Ewa
4. miejsce Pani Agata
5. miejsce Pani Maria

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy i upominki, dla pozostałych osób będzie to okazja do spotkania z poezją.