Kolejna edycja projektu "Złota rączka"

Uwaga

Artykuł ma charakter ARCHIWALNY i jego treść może nie być aktualna. Opublikowano go w dniu 11-01-2018.

Zapraszamy do korzystania z programu „ZŁOTA RĄCZKA” w 2018 roku. 

Celem programu jest dotarcie do seniorów z bezpłatną pomocą przy drobnych, domowych usterkach. Program kierowany jest do emerytów w wieku 65+, mieszkających na terenie Poznania, zwłaszcza osób samotnych, którzy potrzebują pomocy w wykonaniu prostych czynności technicznych (wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, cieknący kran, spłuczka i podobne drobne czynności, nie wymagające szczególnej specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień).

W ramach projektu zaplanowano świadczenie drobnych, bezpłatnych usług naprawczych:

•  niewymagających specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień,

•  niewymagających dużych nakładów finansowych na zakup materiałów,

•  które nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową, administracją itd.,

• niewymagających natychmiastowej interwencji.

Ostateczną decyzję dotyczącą zakwalifikowania seniora do projektu podejmuje koordynator, a ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmie pracownik techniczny, po weryfikacji zgłoszenia na miejscu. W sytuacji braku możliwości naprawy organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi.

Zapisy na nową edycję ruszają od 15 stycznia 2018 r.

Kontakt: 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1, następnie 0)

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Medycyna Polska w ramach dotacji otrzymanej z Miasta Poznania.

Centrum Inicjatyw Senioralnych objęło patronatem projekt "Złota rączka dla seniora".