Konferencja senioralna w Krakowie

8 i 9 listopada zespół Centrum wziął udział w Międzynarodowej Konferencji „W Trosce O Seniorów Naszych Miast”, która odbyła się w Krakowie. Konferencji towarzyszyło kolejne spotkanie przedstawicieli Centrów Seniora.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele miast partnerskich Krakowa (m.in. Trondheim, Edynburga, Wiednia, Ołomuńca. Lipska, Frankfurtu i Bratysławy), którzy dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi projektowania i wdrażania polityki senioralnej podczas oficjalnej prezentacji i warsztatów eksperckich. 

Eksperci miejscy - przedstawiciele wydziałów i jednostek miejskich budujących Politykę Senioralną Krakowa, wykładowcy krakowskich uczelni oraz przedstawiciele innych polskich miast (Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocławia, Gdyni, Kielc) w tematycznych warsztatach zastanawiali się wspólnie nad wypracowaniem dalszych kierunków działań, jakie warto podjąć na rzecz dalszego rozwijania miejskich polityk senioralnych.

Konferencja była także okazją do kolejnego spotkania z zaprzyjaźnioną kadrą Centrów Seniora i wymiany doświadczeń i pomysłów.

Konferencję przygotowali: Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa i Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, Wydziałem Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz przedstawicielami krakowskich szkół wyższych.

Fotorelacja z konferencji przygotowana przez M. Rozmaryn z krakowskiego Ośrodka Senior Wigor (facebook)