Konkurs Mikrogranty dla Seniorów

Mikrogranty dla Seniorów to innowacyjny konkurs skierowany do wszystkich aktywnych seniorów z Poznania.

Można pozyskać do 1 500 zł m.in. na warsztaty z ciekawymi ludźmi, spotkania w klubach seniora, spotkania wigilijne, konferencje, szkolenia oraz zajęcia z dziećmi i młodzieżą w ramach podejmowania działań międzypokoleniowych. Konkurs zakłada udzielenie co najmniej 23 mikrograntów.

Wystarczy zebrać grupę 3 aktywnych Seniorów w wieku 60+, mieszkających i działających na terenie Miasta Poznania i przygotować swój pomysł na projekt, a następnie opisać go w formularzu i złożyc w Konkursie

Formularz, załączniki oraz regulamin Konkursu dostępny jest na stronie:

http://pisop.org.pl/konkurs-mikrogranty-dla-seniorow/

Projekty muszą być realizowane w okresie 01.11.-15.12.2019 r.

Ofertę można złożyć:

Nabór ofert prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych w okresie 03.10.-15.11.2019 r. (do godziny 15.00).

Więcej informacji:

http://pisop.org.pl/konkurs-mikrogranty-dla-seniorow/

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00, udzielają:

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!


Konkurs Mikrogranty dla Seniorów jest realizowany w ramach projektu „Senioralne potyczki” finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Koncepcja programu Mikrogranty dla seniorów to propozycja opracowana przez zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych, skonsultowana z Miejską Radą Seniorów. Zespół CIS opracował wstępne założenia oraz przewidywany zakres działań. Celem programu jest zwiększenie aktywności społeczności senioralnej. Wsparcie finansowe grup nieformalnych, w tym także klubów seniora w Poznaniu, pozwoli zintegrować środowisko osób starszych i zainicjować realizację małych, lokalnych projektów. W drodze otwartego konkursu ofert Miasto Poznań wyłoniło operatora - Centrum PISOP  Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, które przekaże środki finansowe na działania grup nieformalnych 60+ w formie mikrograntów.