Konkurs Viva! Wielkopolski Senior Roku

Uwaga

Artykuł ma charakter ARCHIWALNY i jego treść może nie być aktualna. Opublikowano go w dniu 31-08-2018.

Szanowni Państwo,

uchwałą nr 5772/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił II edycję "Konkursu Viva Wielkopolski Senior - edycja 2018".

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie ponadprzeciętnych postaw seniorów oraz promowanie inicjatyw zrealizowanych w roku 2017 w wielkopolskich społecznościach lokalnych oraz wyróżnienie firmy/przedsiębiorstwa, które w 2017 roku w  swoich działaniach uwzględniało produkty/usługi na rzecz osób starszych.

Tytuł „Viva! Wielkopolski Senior – edycja 2018” będzie mogła otrzymać osoba, która:

a) w 2017 r. ukończyła 60. rok życia,

b) jest liderem społeczności lokalnej na terenie Powiatu/Miasta na prawach powiatu w Województwie Wielkopolskim,

c) w 2017 r. aktywnie działała w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,

d) w 2017 r. angażowała się w działania na rzecz społeczności lokalnych, realizując m.in. projekty, inicjatywy, programy, imprezy, konferencje itp.,

oraz firma/przedsiębiorstwo, które wspiera osoby starsze (CSR, mentoring, „kawa za złotówkę”, „miejsce przyjazne seniorom”, itp.”).

Prosimy o wskazanie jednego kandydata oraz jednej firmy.

Formularz zgłoszenia, wraz z załącznikami i podpisanymi 2 egzemplarzami umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych kandydata i zgody na upowszechnianie jego wizerunku, należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: marcelina.sadowska@rops.poznan.pl i papierowej do dnia 13 września br. na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

 

Pliki do pobrania (w jednym dokumencie) POBIERZ

1) regulamin Konkursu "Viva! Wielkopolski Senior - edycja 2018"

2) formularz zgłoszeniowy

3) umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych