Konsultacje społeczne: rejon ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się we wtorek 22 października 2019 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Leśnowolskiej 35 w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 22 października do 6 listopada 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Kijowski - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 87, Angelika Maik - koordynator projektu mpzp, tel. 61 639 64 85. Kwestie organizacyjne dotyczące spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji dostępne są na stronie: http://www.poznan.pl/konsultujemy/