Konsultacje społeczne: Stare Miasto

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczący projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Stare Miasto" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do projektu planu, odbędzie się w czwartek 21 marca 2019 r. o godzinie 17.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 21 marca do 30 kwietnia 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 90, Mateusz Ruta - koordynator projektu, tel. 61 639 64 88.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz - Jankowska, tel. 61 878 15 34.

Szczegółowe informacje o konsultacjach:

www.poznan.pl/konsultujemy