Ogród Otwarty przy ul. Mielżyńskiego

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacja Miasta w Poznaniu zaprasza na I spotkanie sąsiedzkie - Poznajmy się! Razem z okolicznymi mieszkańcami przy wspólnym stole porozmawiamy o pomyśle utworzenia Ogrodu Otwartego oraz wysłuchamy opowieści bajarza.

Spotkanie POZNAJMY SIĘ!

Termin spotkania: 12 października (sobota), godz. 12.00

Miejsce spotkania: Przedszkole nr 31, ul. Mielżyńskiego 21

W ramach procesu tworzenia koncepcji projektu Ogrodu Otwartego na Mielżyńskiego 21 przewidziane są jeszcze dwa spotkania w formule warsztatów konsultacyjnych:

II spotkanie – MARZYMY! - 25 października (piątek), godz. 10.00 -15.00

III spotkanie PLANUJEMY! - 19 listopada (wtorek), godz. 10.00-15.00

Głównym celem warsztatów będzie wypracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni ogrodu przez uczestników projektu, która jest niezbędna do stworzenia projektu wykonawczego. Prace budowlane przewidziane są w następnym roku. Dodatkowo zależy nam na wypracowaniu modelu funkcjonowania ogrodu po zakończeniu prac wykonawczych, poprzez zaangażowanie się grup włączonych w proces. Wierzymy, że jednym z warunków budowania kapitału społecznego jest tworzenie przestrzeni i miejsc, w których różni ludzie i organizacje mogą spotkać się i wymieniać się pomysłami, doświadczeniami, tym samym sprzyjając rozwojowi i innowacyjności miast.