Terminy najbliższych spotkań

Dowiedz się jak możesz lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo!

 Spotkania z sędziami w stanie spoczynku

Na spotkaniach będzie można poszerzyc swoja wiedzę na temat naszych praw dotyczących między innymi sytaucji gdy obecny lub były małżonek nie przyczynia się do utrzymania rodziny lub dorosłe dzieci uniemożliwiają albo utrudniają kontakty z wnukami. Prowadzący podpowiedzą też gdzie szukać pomocy, gdy ktoś z bliskich ujawnia objawy uzależnień oraz gdy w trudnej sytuacji materialnej nie możemy uzyskać pomocy finansowej od dorosłych dzieci. Sędzia prawa ubezpieczeniowego przybliży zagadnienia związane z decyzjami dotyczącymi rent i emerytur. W bloku cywilnym będzie można uzyskać wiedzę na temat zasad dziedziczenia i sporządzania testamentów. Wybranemu zagadnieniu poświęcony będzie jeden wykład w miesiącu. Oprócz spotkań z zakresu prawa rodzinnego specjalistka przygotowała także wykłady „Przychodzi senior do sądu” na temat funkcjonowania sądu i zachowania w przypadku wezwania przez sąd w charakterze świadka lub pokrzywdzonego.

Blok rodzinny- Genowefa Pietraszewska

8.10., godz. 11.00-13.00
Alimenty i formy wsparcia materialnego w czasie małżeństwa i w przypadku rozwodu. Uzależnienia: alkohol, hazard, - jak zabezpieczyć interesy rodziny. Kłopoty z wnukami: alimenty na rzecz wnuka, ustalenie  kontaktów a wnukami . Kiedy wnuk sprawia problemy wychowawcze: uzależnienia, wagary, itp. dokąd udać się po pomoc, w jaki sposób.

19.11., godz. 11.00-13.00
Umieszczenie w DPS- dobrowolne i  w trybie sądowym, ubezwłasnowolnienie. Przesłanki prawne, postepowanie przed sądem. Jak się bronić przed bezpodstawnym umieszczeniem . Pełnomocnictwo- czym jest, do czego się przydaje i jak je załatwić.

Blok ubezpieczeniowy- Ewa Bratkowska

10.12., godz. 11.00-13.00
Decyzje administracyjne z urzędu i na wniosek, tryb odwołania od decyzji w tym dot. rent i emerytur. Przesłanki ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę rodzinną. Składanie wniosku i dokumentowanie uprawnień, tryb zaskarżania niekorzystnych decyzji.

7.01., godz. 11.00-13.00
Podstawy i przesłanki warunkujące przyznanie świadczeń emerytalnych , możliwości zmiany wysokości świadczeń, dodatki pielęgnacyjne do świadczeń emerytalnych i rentowych ( decyzje i odwołania od nich).

Blok cywilny- Violetta Szydłowska

12.02., 11.00-13.00
Omówienie  zasad dziedziczenia, czy testament jest potrzebny - jak go sporządzić?  Postępowanie w sądzie i u notariusza, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

Gdzie? siedziba Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24

Na spotkanie obowiązują zapisy pod numerem telefonu 61 847 21 11, CentrumIS ul. Mielżyńskiego 24.