Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu 2011

Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 gościł we wrześniu w Warszawie!


8. września był wielkim świętem SENIORÓW WOLONTARIUSZY, którzy żyją z pasją i entuzjazmem, dla siebie i innych!


EYV Tour 2011 stanowi jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu (ERW) 2011 na poziomie Unii Europejskiej (UE).

Pawilon ERW 2011, stanowi przestrzeń spotkania, prezentacji, interakcji, wymiany pomysłów oraz debaty o wolontariacie, jest w istocie wyróżnieniem dla kraju, który go przyjmuje.

Pawilon ustawiony został w Warszawie na płycie głównej przy wejściu do Pałacu Kultury i Nauki, od strony ul. Marszałkowskiej. Otwarty był w dniach 1-14 września 2011 r.

Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania wraz z Federacją UTW koordynowało z ramienia Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej działania związane z dniem tematycznym poświęconym wolontariatowi seniorów (8.09.)

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia.