Piąte spotkanie Lokalnej Grupy Promującej

25 czerwca 2014 po raz kolejny spotkaliśmy się w ramach naszej Lokalnej Grupy Promującej projektu „We love eating! Rozsmakuj się w zdrowiu”. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim organizacji pierwszego etapu badań, które zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem kampanii przy użyciu ankiet pomiaru zerowego.

 

Do grupy dołączyła przedstawicielka firmy Orkiszowe Pola, Barbara Batis oraz przedstawiciele firmy Eko Bazar – Tadeusz Szymański i Maciej Michalak.

Termin przeprowadzania badań, który obowiązuje wszystkich partnerów projektu to 16.06. – 18.07. Po tym terminie zespół projektowy z pomocą wolontariuszy wprowadzi uzyskane dane do specjalnie w tym celu utworzonej bazy.

Pomiar zerowy ma służyć sprawdzeniu poziomu wiedzy dotyczącej tematów kampanii przed jej rozpoczęciem, by potem porównać wyniki z danymi zebranymi po zakończeniu kampanii. Pomiar końcowy zostanie przeprowadzony na przełomie czerwca i lipca 2015 roku na podobnej grupie badanych, stąd ważne jest by zachęcać osoby badane do pozostawienia kontaktu mailowego lub telefonicznego. W międzyczasie, w listopadzie, lutym i maju zostaną przeprowadzone badania monitorujące na niewielkiej grupie uczestników kampanii (szczegółowy harmonogram badań znajduje się na wykresie – slajd 4).   

Poznańska Lokalna Grupa Promująca, jako reprezentant jednego z największych miast biorących udział w projekcie, otrzymała zadanie przeprowadzenia badań na próbie liczącej 600 osób za pomocą 4 rodzajów ankiet: 

W drugiej części spotkania przedstawiono godzinowy program inauguracji kampanii oraz pokazano wzór narzędzi, służących kampanii, nad którymi pracuje zespół PAU Education w Barcelon

Przekazano również gratulacje od koordynatorów projektu w Barcelonie, którzy byli pod ogromnym wrażeniem efektów pracy w naszej poznańskiej Lokalnej Grupie Promującej. Gratulacje dotyczyły przede wszystkim planu „Uczty na zamku” oraz programu działań całorocznych. Rzecz jasna, pozostaje nam uszczegółowienie konkretnych działań. W tym celu będzie nam miło umawiać się z Państwem również na indywidualne spotkania w najbliższych miesiącach.

Na zakończenie przekazano również skrót informacji zebranych na spotkaniu w Barcelonie. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 18 sierpnia 2014.