Plany pracy

Miejska Rada Seniorów prowadzi swoją działalność w oparciu o roczny plan pracy.

Można się z nim zapoznać, klikając na link zamieszczony poniżej

Plan pracy na 2012 rok

Plan pracy na 2014 rok 

Plan pracy na 2016 rok 

Propozycje ramowej organizacji pracy na lata 2014-2018