Polecane linki

Do poczytania, posłuchania, aby wiedzieć więcej

Centrum na Facebooku www.facebook.com/Centrumis

Gazeta Senior www.gazetasenior.pl

Blog o modzie dojrzałej Stylissima www.stylissima.pl

60plus.pl

Czasopismo "My 50 plus" www.my50plus.pl

Portal internetowy senior.pl  www.senior.pl

Intersenior - gazeta internetowa dla seniora www.intersenior.pl

Portal dla seniorów brawosenior.pl

Projekt Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" - "Redakcja Międzypokoleniowa"

Portal Być Seniorem - Informacje dla seniorów www.bycseniorem.pl

Polska na filmowo - strona miłośników polskich filmów i seriali www.polskanafilmowo.pl

Portal Modna Seniorka www.modnaseniorka.pl

Strona Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (ER 2012) http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=pl

Jak dbać o zdrowie psychiczne w okresie późnej dojrzałości? - projekt Stowarzyszenia na Rzezcz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. przu udziale Centrum IS

Edukacja 50+

Akademia 50+ PROFUTURA www.akademia50.profutura.poznan.pl

Turystyka i rekreacja

Marsz Po Zdrowie - instruktorzy nordic walking www.marszpozdrowie.pl

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek www.guide.pl

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej www.wtkkf.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Oddział Poznański im. Bernarda Chrzanowskiego w Poznaniu www.poznan.pttk.pl

Akademia Wojażera www.akademiawojazer.pl

Związek Międzygminny Puszcza Zielonka www.puszcza-zielonka.pl/turystyka

 

Zdrowie i opieka 

Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Chorobą Alzheimera www.alzheimerwielkopolska.of.pl

WSWOP "Hospicjum Domowe" www.hospicjum-domowe.poznan.pl

Stowarzyszenie Osób z NTM "Uro Conti" www.uroconti.pl

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu www.psps.pl

Hospicjum Palium - strona poświęcona opiece domowej www.opiekadomowa.info

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne www.gerontologia.org.pl

Akademia Walki z Rakiem www.awzr.pl

Sanatoria.org www.sanatoria.org

Senior Active www.senioractive.com.pl

Oferta kulturalna

Centrum Kultury ZAMEK www.zamek.poznan.pl 

Sztuka Współczesna i Seniorzy Galeria ART STATIONS www.artstationsfoundation5050.com

Księgarnia "Z Bajki" ODK "Bajka" www.ksiegarnia-bajka.com.pl

DK Wierzbak www.wierzbak.pl

Cafe MISJA www.cafemisja.pl

DK Stokrotka www.dkstokrotka.pl

 

Projekty i kampanie 50+

Portal StarsiRodzice.pl www.StarsiRodzice.pl 

Targi Aktywni 50+, 17-18 marca 2012 r. www.50plus.mtp.pl

Pomagam.bo - kampania na rzecz rozwoju wolontariatu www.pomagambo.pl

Program "Seniorzy w Akcji" www.seniorzywakcji.pl

Dojrz@łość w sieci www.dojrzaloscwsieci.pl

Program dotacyjny na projekty dla seniorów Grundtvig www.grundtvig.org.pl

Aktywni 50+ www.tvp.pl/krakow/aktywni-50

 

Organizacje przyjazne seniorom

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria" www.flandria.pl

Fundacja "Dobrze, że jesteś" www.dobrzezejestes.pl

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS www.ars.org.pl

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg" www.swierczewskikrag.rejtravel.pl

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej www.twp-poznan.home.pl

Caritas Archidiecezji Poznańskiej www.caritaspoznan.pl