Poznań ma nową Radę Seniorów

Na Sesji Rady Miasta Poznania w dniu 8 stycznia 2019 r. podjęto uchwałę (PU39/19) w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji.

W skład Rady weszło 15 osób. Dziewięć osób pochodzących z wyborów reprezentujących organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku w osobach: Wanda Dziechciarz, Krzysztof Sawiński, Zygmunt Pawlik, Anna Sarbak, Aldona Anastasow, Urszula Filimon – Kucharska, Ewa Zawieja, Halina Bąkowicz, Małgorzata Dolata. Trzy osoby reprezentują Radę Miasta Poznania: Joanna Ciechanowska-Barnuś, Iwona Rzadkiewicz, Antoni Szczuciński oraz trzy osoby reprezentujące Prezydenta Miasta Poznania: Jerzy Babiak, Piotr Frydryszek i Roman Szymański.