Projekt "Pełni życia i mądrości"

W okresie od 1 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Senioralnych realizuje w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, projekt pt. „PEŁNI ŻYCIA I MĄDROŚCI. Kompleksowy program edukacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej seniorów”.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie świadomości i wzrost aktywności społecznej osób starszych z terenu Poznania i Wielkopolski, poprzez poszerzenie dostępu do oferty edukacyjnej i poprawę jej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji gerontologicznej, w tym: profilaktyki zdrowotnej, promocji różnych form wolontariatu 60+ oraz promocji aktywnego i zdrowego stylu życia seniorów.

Cel główny realizowany będzie poprzez:

1) organizowanie w ramach „latającego uniwersytetu gerontologicznego”:

2) zorganizowanie podczas targów Aktywni 50+ (16-17 marca 2013 r.):

3) zorganizowanie konferencji o zasięgu ogólnopolskim dotyczącej problematyki gerontologicznej z publikacją recenzowaną oraz warsztatami o tematyce gerontologicznej - 15 marca 2013 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA
INDYWIDUALNE ASPEKTY STARZENIA SIĘ
Między możliwościami a ograniczeniami

Komunikat II

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

 

W ramach Latającego Uniwersytetu Gerontologicznego zajęcia podzielone są na dwa bloki:

Blok I - Edukacja gerontologiczna, z zakresu profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, w ramach której specjaliści udzielaja porad w zakresie:

Profilaktyka chorób układu krążenia - edukacja z zakresu skutecznego zapobiegania chorobom takim jak nadciśnienie, miażdżyca, choroby niedokrwienne serca, mająca na celu zmniejszenie narażenia na różnego rodzaju czynniki ryzyka.

Zagrożenia chorobami neurologicznymi - edukacja z zakresu profilaktyki choroby Alzheimera i zespołów otępiennych, czynniki ryzyka i zapobieganie udarom mózgu, profilaktyka choroby Parkinsona.

Zdrowa dieta - podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami zdrowego żywienia i dowiedzą się jakimi zasadami powinny kierować się osoby dojrzałe przy doborze produktów w swoim jadłospisie, a także w jaki sposób dzięki odpowiedniej diecie zminimalizować ryzyka chorób.

Profilaktyka narządu wzroku - edukacja w zakresie higieny oczu, a więc zapoznanie z zasadami, które mają na celu ich ochronę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi, zaburzającymi prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku oraz mogą zapobiec poważniejszym dolegliwościom.

Przygotowanie do starości - zajęcia zmierzające do zrozumienia i akceptacji starości jako pełnowartościowego etapu życia, redukcji obaw i leków przed nią, pozytywnego myślenia o własnej przyszłości, planach i celach. Uczestnicy otrzymają wskazówki, jak radzić sobie ze zmianami, które niesie ze sobą okres starości tj. stopniowym lub nagłym obniżeniem się sprawności fizycznej i psychicznej, utratą osób bliskich, zaprzestaniem pracy zawodowej, opuszczeniem domu przez dorosłe dzieci, a czasem także narastającą zależnością od innych ludzi lub konieczność korzystania z różnych form opieki społecznej. Umiejętne radzenie sobie z tymi procesami jest niezbędnym warunkiem podtrzymania aktywności.

Blok II - Edukacja gerontologiczna z zakresu promocji aktywności społecznej i wolontariatu oraz aktywności fizycznej, połączona z zajęciami praktycznymi.

Są to spotkania doradcze mające na celu przedstawienie seniorom szeregu możliwości bycia aktywnym w różnych dziedzinach życia i dostarczenie gotowych narzędzi poszukiwania informacji o ofercie kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz oferty wolontariatu 60+. Specjaliści udzielają konsultacji w następujących tematach:

Jak zachować aktywność społeczną w starszym wieku – wskazówki gdzie i jak poszukiwać informacji o ofercie dla seniorów w Poznaniu, szczególnie edukacyjnej i kulturalnej. Prezentacja przykładów bezpłatnych inicjatyw dla seniorów, a także kanałów informacyjnych Centrum Inicjatyw Senioralnych, uwzględniająca instruktaż korzystania z internetowego Punktu Informacji 50+.

Wolontariat seniorów - wyjaśnienie korzyści płynących z wolontariatu oraz prezentacja aktualnej oferty dla wolontariuszy 60+. Indywidualne konsultacje dot. możliwości podjęcia wolontariatu w Poznaniu i Wielkopolsce i wskazówki w jaki sposób zorganizować wolontariat w lokalnej społeczności.

Aktywność fizyczna osób starszych - konsultacje w zakresie korzyści płynących z aktywności fizycznej w starszym wieku, omówienie przeciwwskazań i sposobu doboru odpowiednich aktywności, zaprezentowanie oferty sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla seniorów
w Poznaniu.

Marsz z kijami jako sport dla seniora - wprowadzenie teoretyczne oraz praktyczne szkolenie z prawidłowej techniki marszu Nordic Walking wzbogacone o podstawowe informacje fizjoterapeutyczne, dietetyczne oraz wskazówki dotyczące dbania o dobrą sylwetkę.

Kompleksowa opieka nad osobą w wieku podeszłym i osobą chorą – konsultacje dot. potrzeb człowieka w wieku podeszłym i człowieka chorego w ujęciu całościowym, czyli uwzględniającym potrzeby fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe osoby chorej i jej opiekuna. Konsultacje skierowane są do osób starszych i ich rodzin.

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji seniorów w sferze społecznej, wpłynie na kreowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej, przełamie stereotypy dotyczące starości funkcjonujące nie tylko wśród młodszego pokolenia, lecz również wśród samych seniorów.

Projekt ma również na celu stworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjnej dla seniorów Poznaniu i w Wielkopolsce, dzięki zbudowaniu modelu edukacji gerontologicznej i aktywizacji społecznej osób starszych, w oparciu o wieloletnie doświadczenia osób pracujących przy tym projekcie z ramienia Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Do pobrania ulotka promocyjna

 

??Projekt "PEŁNI ŻYCIA I MĄDROŚCI. Kompleksowy program edukacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej seniorów" jest finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.