Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"

Miasto Poznań realizuje projekt , w ramach którego mieszkańcom Poznania użyczane są zestawy komputerowe i zapewniany dostęp do Internetu. W ramach projektu można również wziąć udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera.

Udział w projekcie, szkolenia, komputer z dostępem do Internetu są bezpłatne. Wnioski można składać do 6 grudnia 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania (wymagany meldunek) posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub do osób korzystających z pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych lub samotnych rodziców.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowym dostępny jest również w Biurze Projektu – można go wypełnić na miejscu.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta Poznania
Biuro Zarządu Projektu
ul. Matejki 50, pokój 209, II piętro
czynne: pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Szczegółowe informacje:

www.poznan.pl/wykluczeniecyfrowe
Biuro Poznań Kontakt: 61 646 33 44
Biuro Zarządu Projektu:  61 878 51 82, 61 878 51 40