Regulamin newslettera

Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn.zm.).

Administratorem danych jest Centrum Inicjatyw Senioralnych z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Mickiewicza 9a. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji zebranych w Punkcie Informacij 50+ oraz dotyczących działań CentrumIS i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Aby zapisać się do Newslettera, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).