Rehabilitacja dzienna dla seniorów

Rehabilitacja 65+ to odpowiedź Miasta Poznania na potrzebę nieustannej poprawy jakości życia mieszkańców, których stan zdrowia wymaga wsparcia. Osoby w wieku 65+ mogą bezpłatnie korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych oferowanych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przy ul. Mogileńskiej 42.

Komu przysługuje rehabilitacja?

Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby w wieku 65+, które zostały zakwalifikowane do tego rodzaju świadczeń zdrowotnych przez odpowiedniego lekarza specjalistę i oczekują w kolejce na zlecone zabiegi. Podstawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest skierowanie wystawione przez następujących lekarzy:

- urazowo-ortopedycznego,

- chirurgicznego,

- neurochirurgicznego,

- neurologicznego,

- reumatologicznego,

- chorób wewnętrznych,

- onkologicznego,

- urologicznego,

- rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmunologicznej, kardiologicznej,

- ginekologicznego.

- rehabilitacyjnej,

- urazowo - ortopedycznej ,

- neurologicznej,

- reumatologicznej,

- poradni wad postawy.

Jak można zakwalifikować się do rehabilitacji?

Kwalifikacji na rehabilitację dokonuje lekarz oddziału rehabilitacyjnego na podstawie skierowania. Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych zabiegów mogą się zgłosić telefonicznie lub mailowo bezpośrednio do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. 
Kwalifikacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

Uwaga!
Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej
z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON i numerem kodu resortowego oraz czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie.

Wymagane dokumenty

W dniu zgłoszenia się na badanie lekarskie pacjent powinien posiadać dowód osobisty (PESEL), dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz inne dokumenty potwierdzające schorzenia i stanowiące podstawę do adekwatnego do schorzenia dobrania zabiegów rehabilitacyjnych. 

Gdzie odbywa się rehabilitacja?
Zabiegi rehabilitacyjne opłacone przez Miasto Poznań prowadzone są w salach Ośrodka przy ul. Mogileńskiej 42 w godz. od 6.00 do 8.00. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.
 

Rehabilitacja dzienna dla seniorów finansowana przez Miasto Poznań. Obowiązują zapisy.

Kontakt tel. 61 87 38 700

Więcej informacji www.mogilenska.pl