Spotkanie wprowadzające

15.01. w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zorganizowane zostało pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Promującej, którą stworzono na potrzeby realizacji kampanii "We love eating!" 

Podczas spotkania zainteresowanym udziałem w pracach LGP zostały przedstawione założenia projektu i metody i harmonogram pracy. 

Przedstawiono również dokumentację (wzory porozumień o współpracy).

Uczestnicy LGP przedstawili swoje uwagi, zadali pytania dotyczące do projektu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki: 

Termin następnego spotkania, na którym zostaną omówione założenia projektu został wyznaczony na 22.01.