Taniec

Zajęcia taneczno- gimnastyczne w ramach Trenera Senioralnego- organizator Fundacja na Rzecz AWF tel. 61 835 50 50       

Ośrodek Przywodny Rataje- Nice Lady Fitness, os. Piastowskie 106 a, 61 871 06 42 

Dancigi i potańcówki:                                                                                                                                                                   

Inne zajęcia taneczne