Taxi dla Seniora

Uwaga

Artykuł ma charakter ARCHIWALNY i jego treść może nie być aktualna. Opublikowano go w dniu 09-01-2018.

Ruszyła kolejna edycja "Taksówki dla Seniora” będąca jednym z przedsięwzięć w ramach projektu „Poznań VIVA senior” na lata 2017-2021. Program skierowany jest głównie do osób po 70 roku życia, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się komunikacją publiczną. Celem podróży może być: wizyta w Urzędzie, wizyta w specjalistycznej placówce medycznej czy dojazd na groby bliskich.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROJEKTU TAXÓWKA DLA SENIORA

 

1. Z projektu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Poznań, którzy ukończyli 70 rok życia, osoby samotne, o niskich dochodach, przewlekle chore i/lub niepełnosprawne.

2. Zgłoszenie przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem dyspozytorów korporacji/firmy przewozowej, numer telefonu 22 43 900 50.

3. Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.

4. Zgłoszenie przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni roboczych do godz.20.00 przed planowanym terminem przejazdu i max 2 miesiące przed planowanym terminem.

5. Odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego zlecenie. (w uwagach należy dokonać wpisu na temat odwołania kursu).

6. Przypomnienie o planowanym kursie: 24 godziny przed planowanym kursem do Seniora będzie dzwonił dyspozytor taxi z informacją przypominającą dzień i godzinę kursu.

7. W przypadku zmiany dnia kursu, następuje anulacja i przyjęcie nowego zgłoszenia za 3 dni.

8. Opiekun musi mieć ukończone 16 lat.

9. Przejazdy na terenie miasta Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (na badania, wizytę specjalistyczną).

10. Nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące sytuacji nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia. Nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące Podstawowej Opieki Zdrowotnej (możliwość korzystania z wizyt domowych lekarza rodzinnego).

11. Z przejazdu mogą bezpłatnie korzystać osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki) za wyjątkiem przejazdów leżących, taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu.

12. Dla całego projektu zaplanowano około 3 przejazdów specjalistycznych w miesiącu.

13. Z przejazdów mogą bezpłatnie korzystać opiekunowie osób korzystających docelowo, taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu.

14. Przewozy będą odbywały się 5 dni w tygodniu (poniedziałek piątek) po 11 godzin dziennie w godz. 7:00-18:00.

15. Powroty z kursu maksymalnie do godziny 20:00.

16. W celu wezwania taxówki na powrót senior może umówić się na konkretną godzinę lub musi SAMODZIELNIE zadzwonić do dyspozytora Taxi.

17. Taksówkarz przekaże każdemu Seniorowi wizytówkę z numerem telefonu do dyspozytora taxi, pod który musi dzwonić żeby ustalić powrót.

18. Każdy senior potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez taksówkarza, oświadczenie jest podpisywane przez Seniora po każdym ukończonym kursie tj. po dowiezieniu na miejsce jedno oświadczenia, po odwiezieniu do domu drugie oświadczenie.

19. Taksówkarz może zaczekać za powrotem seniora jeżeli wizyta potrwa do 30 minut.

20. Jedna osoba może w miesiącu skorzystać z 3 przejazdów, ale nie więcej niż 3 w ramach całego projektu  01.02.2018-30.04.2018r.

Realizator projektu: Stowarzyszenie Medycyna Polska