Trzecie spotkanie Lokalnej Grupy Promującej

23.03.  w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych odbyło się trzecie spotkanie Lokalnej Grupy Promującej.

Podczas spotkania członkom i członkiniom LGP zostały przedstawione ustalenia dotyczące projektu przywiezione ze spotkania miast partnerskich w Barcelonie. Przedstawione zostały także zmiany dotyczące hasła. Oficjalne hasło kampanii w Polsce brzmi: „We love eating! Rozsmakuj się w zdrowiu”.

Uzupełniono dokumentację (podpisanie brakujących porozumień o współpracy).

Uczestnicy i uczestniczki LGP przedstawili swoje propozycje na miejsce na zorganizowanie wydarzenia otwierającego kampanię: Cytadela, Park Wilsona i Palmiarnia, Plac Wolności i Biblioteka Raczyńskich (Filia Główna), Malta i restauracja Polanka, Ostrów Tumski, Łęgi Dębińskie, Rusałka, AWF-MDK, Targi Poznańskie, CK Zamek.

Uczestnicy i uczestniczki LGP przedstawili również swoje propozycje wydarzeń, przy okazji których można włączać działania w ramach projektu oraz propozycje dotyczące narzędzi promocyjnych do wykorzystania w projekcie, czyli gdzie mogą pojawić się informacje dotyczące zdrowego odżywiania i działań związanych z kampanią. 

Pełna lista propozycji wynikających ze spotkania oraz przesłanych drogą e-mailową zostanie przesłana członkom LGP.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki: 

 • Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • Klubu Seniora „Nowa”
 • CenterMed Poznań
 • Poradni "Mój Dietetyk"
 • Spółdzielni Socjalnej Dobra Robota  
 • Zespołu Dziennych Domów Pomocy
 • seniorów
 • Stowarzyszenia Psyche Soma Polis
 • Urzędu Miasta Poznania
 • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • SWP Flandria
 • Marszu po zdrowie