Wolontariat akcyjny

Centrum Inicjatyw Senioralnych realizuje w ramach swojej działalności wolontariat akcyjny związany z wydarzeniami Targi Viva Seniorz! oraz Senioralni.Poznań.

Współpracujacy z nami wolontariusze pomagają nam w przygotowaniach wydarzeń oraz działaniach promocyjnych. Aktywnie włączają się w prace organizacyjne w zakresie logistycznym i merytorycznym. Wolontariusze służą swoją radą i wsparciem. Podsuwają nam nowe pomysły i dzielą się swoim doświadczeniem, co pozwala nam udoskonalać nasze wydarzenia z roku na rok. 

Co najważniejsze, wolontariusze akcyjni zachęcając innych do uczestnictwa w targach i Senioralnych oraz promując te akcje są ambasadorami tych przedsięwzięć. 

Zapraszamy również Państwa do włączenia się w wolontariat akcyjny w Centrum.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy (anna.kubiak@centrumis.pl).

Regulamin wolontariatu akcyjnego - pobierz