Wolontariat kompetencyjny

Ideą wolontariatu kompetencyjnego jest dzielenie się posiadaną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. 

Z naszych obserwacji wynika, że duża grupa seniorów poszukuje sposobów, by nauczyć się korzystać z komputera i internetu. Najczęściej zainteresowani są korzystaniem z zasobów sieci, czyli dostępem do informacji, który jest jednym z warunków podniesienia jakości ich życia. Dzięki internetowi dostęp ten jest szybki. Większości niepotrzebna jest znajomość obsługi edytora tekstów czy arkusza kalkulacyjnego. Jak widzimy, dużym zainteresowaniem cieszą się kursy dotyczące wybranych zagadnień, np. sprawnej obsługi komunikatorów czy obróbki zdjęć. 

„Łańcuszek komputerowy” to program indywidualnych lekcji obsługi komputera i internetu, prowadzony w oparciu o o wolontariat międzypokoleniowy i wolontariat osób starszych.  Są to indywidualne warsztaty prowadzone przez i dla wolontariuszy CentrumIS. Wykorzystując zdobyte doświadczenia i umiejętności wolontariusz przekazuje je kolejnej osobie. Przewidziana jest nauka obsługi komputera i internetu na poziomie podstawowym lub porady komputerowe, dotyczące wybranego obszaru.