Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego

Uwaga

Artykuł ma charakter ARCHIWALNY i jego treść może nie być aktualna. Opublikowano go w dniu 05-12-2018.

Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania informuje, że do 14 grudnia br. można składać karty zgłoszeń kandydatów na ławników z terenu Poznania do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (w wyborach uzupełniających).

Zachęcamy zainteresowane osoby do wypełniania zgłoszeń. Praca w charakterze ławnika to doskonała okazja do rozwoju osobistego i zdobycia nowych doświadczeń, szczególnie dla osób specjalizujących się w sprawach kadrowych i prawa pracy.

Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 144 i 170. Kandydat na ławnika musi mieć co najmniej 30 i nie więcej niż 70 lat; musi też mieszkać lub pracować w Poznaniu minimum od roku.

Więcej informacji o instytucji ławnika i o przebiegu akcji wyborczej oraz karty zgłoszeń wraz z załącznikami można znaleźć na stronie www.poznan.pl/lawnicy.