Z wizytą w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów

Na zaproszenie Częstochowskich Amazonek odwiedziliśmy w paździeriku Częstochowę, by dokładnie poznać działania na rzecz seniorów realizowane przez lokalny samorząd. Wizyta była także okazją do spotkania z przedstawicielami Centrów Seniora z Pabianic, Krakowa i Opola, z którymi od dłuższego czasu wymieniamy się doświadczeniami.

Programy i inicjatywy podejmowne dla podniesienia jakości życia częstochowskich seniorów, przede wzystkim w obszarze profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej i aktywizacji seniorów, zaprezentowali Prezydent Miasta Częstochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk oraz naczelnicy Wydziałów Zdrowia i Polityki Społecznej oraz przedstawicielka MOPS.

W ramach wizyty studyjnej odwiedziliśmy Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów prowadzone przez Częstochowskie Amazonki. W tym samym budynku do południa swoje wsparcie oferuje seniorom Dzienny Dom Pomocy. W mieście powstały także dwa domy typu Senior Wigor, które zapewniają opiekę kilkudziesięciu seniorom. Liczne kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku ora prężnie działające organizacje pozarządowe dają mnogość inicjatyw i miejsc, które składają się na bardzo bogatą ofertę, z której chętnie korzystają częstochowscy seniorzy.