Zapisy na Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu: rok akademicki 2019/2020

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu działający przy Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa zaprasza na nowy cykl zajęć, który rozpocznie się w październiku 2019 roku.

Na Uniwersytecie będziecie Państwo mogli pogłębiać kontakt z kulturą oraz doskonalić swoje umiejętności artystyczne. Program i metody pracy UATW nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. Z pewnością każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie!

Cele nasze realizujemy poprzez:

Słuchaczem UATW może zostać każda osoba, która ukończyła 50 lat.

O przyjęciu do UATW decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisu można dokonać składając dokumenty osobiście w sekretariacie UATW albo przesyłając pocztą.

Szczegółowe informacje na temat zajęć oraz niezbędne dokumenty do pobrania znaleźć można na stronie: www.uatw.uap.edu.pl

Dokumenty można też odebrać osobiście w sekretariacie UATW.

SEKRETARIAT UATW

plac Wielkopolski 9
pok. 401, budynek C
tel.: 61 853 00 18, w. 119
www.uatw.uap.edu.pl
e-mail: uatw@uap.edu.pl
czynne: piątek w godz. 14.30-16.30