Zespół

Zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych

 

Wojciech Bauer
Dyrektor

wojciech.bauer@centrumis.pl

___________

Zuzanna Macko
Specjalistka ds. współpracy

zuzanna.macko@centrumis.pl

____________

Magdalena Krysińska-Sowa
Specjalistka ds. projektów

magdalena.krysinska-sowa@centrumis.pl

____________

Anna Kubiak
Specjalistka ds. wolontariatu i współpracy

anna.kubiak@centrumis.pl

_____________

Maria Sitarska
Specjalistka ds. informacji i promocji

maria.sitarska@centrumis.pl

_____________

Izabela Kleczyńska
Specjalistka ds. organizacyjnych

izabela.kleczynska@centrumis.pl

____________

Nina Woderska
Specjalistka ds. komunikacji i nowch technologii

nina.woderska@centrumis.pl

______________

Ewa Wudarczyk
Główna księgowa

ksiegowosc@centrumis.pl

_______________

Bogusława Kędziora
Specjalistka ds. kadr i płac

kadry@centrumis.pl

 

Zapraszamy do kontaktu!