Akademia Muzyczna w marcu

W marcowym programie koncerty jazzowe, fletowe, z cyklu „Czwartki z muzyką dawną”, „Poniedziałki w Akademii” oraz w ramach Festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna.

WYBRANE WYDARZENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W MARCU:

Wtorek, 10 marca, Sala Kameralna, godz. 19.00

Koncert studentów klasy śpiewu prof. Anny Jeremus-Lewandowskiej

Czwartek, 12 marca, Aula Nova, godz. 19.00

Koncert z cyklu Pedagodzy i ich chóry

Nie bez powodu Poznań zwany jest miastem chórów. Bogate tradycje śpiewu zespołowego są tu głęboko zakorzenione i cały czas się rozwijają. Okazją do prezentacji zespołów prowadzonych przez chórmistrzów Katedry Dyrygentury Chóralnej jest cykl koncertów Pedagodzy i ich chóry. Różnorodność zespołów i repertuaru gwarantuje słuchaczom spędzenie ciekawego wieczoru z muzyką chóralną.

Sobota, 14 marca, Aula Nova, godz. 17.00

Koncert rytmiki „Muzyka – ruch – przestrzeń”

Na koncercie zaprezentowane zostaną kompozycje ruchowe utworów muzycznych autorstwa pedagogów rytmiki w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Niedziela, 15 marca, Aula Nova, godz. 17.00

Koncert wokalistyki jazzowej

To jedno z najciekawszych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej. Jak co roku podczas koncertu prezentują się pedagodzy i studenci klasy wokalnej, którym towarzyszą akompaniujące zespoły. Motywem przewodnim tegorocznego koncertu będą piosenki artystów związanych ze środowiskiem poznańskim – dla upamiętnienia 100. rocznicy działalności Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Niedziela, 15 marca, Sala Kameralna, godz. 17.00

52. Koncert z cyklu Rodzinne spotkania z poezją i muzyką: Rodzina fletów

Cykl niedzielnych koncertów skierowany do wielopokoleniowych rodzin, podczas których studenci i zaproszeni goście ukazują świat muzyki przez przybliżanie tajników sztuki gry na poszczególnych instrumentach. Jest tu też miejsce na kontemplowanie poezji, wspólne śpiewanie, a także estrada  dla młodych artystów, którzy spontanicznie mogą zaprezentować swoje umiejętności.

Poniedziałek – wtorek, 16-17 marca, Aula Nova, godz. 18.00

Dyplomy licencjackie Katedry Dyrygentury Chóralnej i Katedry Edukacji Muzycznej

Podczas koncertu zaprezentują się młodzi dyrygenci – studenci wszystkich specjalności z zespołem dla praktyk studenckich studiów licencjackich oraz innymi, gościnnymi chórami. W programie koncertu znajdą się utwory chóralne z różnych epok.

Wtorek – środa, 17-18 marca, Sala Kameralna, godz. 10.00

Konferencja Musica Archi

Międzynarodowa konferencja Musica Archi jest cyklicznym wydarzeniem poświęconym upowszechnianiu najnowszych trendów panujących w sztuce gry na instrumentach smyczkowych. Tegoroczna konferencja, obejmująca koncerty, wykłady i zajęcia warsztatowe, poświęcona będzie zagadnieniom związanym z muzyką skrzypcową.

Środa, 18 marca, Aula Nova, godz. 19.00

Koncert „Prof. Jadwiga Kaliszewska in memoriam”

Profesor Jadwiga Kaliszewska była jednym z najwybitniejszych pedagogów w dziedzinie sztuki skrzypcowej. Jej absolwenci, stanowiący obecnie liczne grono wybitnych skrzypków – instrumentalistów i pedagogów, raz w roku, w rocznicę śmierci, zbierają się, aby okolicznościowym koncertem uczcić pamięć Pani Profesor.

Czwartek, 19 marca, Aula im. Stefana Stuligrosza, godz. 18.00

Koncert z cyklu „Czwartki z muzyką dawną”

Cykl koncertów prezentujący dokonania artystyczne studentów i pedagogów Zakładu Instrumentów Historycznych. W ramach cyklu słuchacze mają możliwość zapoznania się z oryginalnym instrumentarium i szerokim spektrum literatury muzycznej, obejmującej utwory od renesansu, poprzez barok, klasycyzm, aż do wczesnego romantyzmu. Dewizą koncertów jest różnorodność stylistyczna i wierność historycznej praktyce wykonawczej.

Piątek, 20 marca, Aula Nova, godz. 19.00

4 x FORTEPIAN

Koncert Jubileuszowy Katedry Fortepianu, która w roku ubiegłym obchodziła swoje 60-lecie. Na koncercie wystąpią wszyscy pedagodzy Katedry, którzy przedstawią utwory solowe, na cztery ręce, na dwa fortepiany oraz specjalnie na tą okazję napisane – na trzy fortepiany z perkusją i – na cztery fortepiany z orkiestrą!

Sobota, 21 marca, Sala Prezydencka, godz. 11.00

Rozmowy o kameralistyce wokalnej: prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – „Liryka wokalna Raoula Koczalskiego”

Prezentacja badań i dokonań nauczycieli akademickich w ramach programu badawczego: Wpływ procesów transformacji obejmujących solową twórczość wokalną na przestrzeni wieków (od XVII do XXI) na rozwój wokalistyki artystycznej.

Sobota, 21 marca, Aula Nova, godz. 19.00

Koncert inaugurujący 49. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna

Niedziela, 22 marca, Aula Nova, godz. 17.00

Koncert z cyklu „Pianiści u Paderewskiego”

Cykl recitali fortepianowych, organizowany od kilku lat przez Katedrę Fortepianu. Cykl ten przedstawia młodych, utalentowanych pianistów: pracowników naukowych Katedry, doktorantów, najzdolniejszych studentów  oraz zaproszonych gości.

Niedziela, 22 marca, Sala Kameralna, godz. 17.00

Koncert w ramach 49. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna

Poniedziałek, 23 marca, Aula Nova, godz. 19.00

Koncert z cyklu „Poniedziałki w Akademii”

Cykl koncertów międzywydziałowych, którego wykonawcami są pedagodzy i studenci Instytutów: Instrumentalistyki, Wokalistyki i Instrumentów Lutniczych. Na estradzie Auli Nova prezentowane będą dzieła solowe i kameralne. Opiekę merytoryczną sprawuje Katedra Fortepianu.

Wtorek, 24 marca, Sala Prezydencka, godz. 10.00

XII Forum Akademickie Instrumentarium muzyki XXI wieku (cd.)

Tematyka Forum stanowi kontynuację rozważań sprzed roku, dotyczącą wzajemnie inspirujących relacji między zmieniającym się w XXI wieku instrumentarium a kompozytorami i wykonawcami, wpisując się w ramy 49. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna.

Wtorek, 24 marca, Sala Senatu (102 A), godz. 10.00

IV Ogólnopolska Sesja Naukowa „W kręgu kameralistyki fortepianowej”

Projekt artystyczno-naukowy, przygotowany przez Katedrę Kameralistyki Fortepianowej, którego celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności wykonawczych studentów w dziedzinie kameralistyki fortepianowej, w oparciu o doświadczenia wybitnych znawców kameralistyki, reprezentujących ważne ośrodki muzyczne w Polsce.

Wtorek, 24 marca, Sala Prezydencka, godz. 17.00

Koncert towarzyszący XII Forum Akademickiemu w ramach 49. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna

Wtorek, 24 marca, Aula Nova, godz. 19.00

Koncert w ramach IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej W kręgu kameralistyki fortepianowej

Wtorek, 24 marca, Sala Kameralna, godz. 19.00

Koncert studentów klasy śpiewu prof. AMP dr hab. Barbary Mądrej-Bednarek

Środa, 25 marca, Aula Nova, godz. 19.00

Koncert w ramach 49. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna

Czwartek, 26 marca, Aula Nova, godz. 18.00

Koncert galowy Zakładu Instrumentów Historycznych

Doroczny koncert prezentujący wyróżniających się studentów Zakładu Instrumentów Historycznych na estradzie Auli Nova. Różnorodny, starannie dobrany repertuar ukazuje wszystkie aspekty historycznej tradycji wykonawczej, sięgając po zróżnicowane obsady instrumentalne – od utworów solowych po kameralistykę i utwory orkiestrowe. Nowością repertuarową jest tworzenie mostu pomiędzy muzyką dawną a nową, poprzez włączenie do programu kompozycji współczesnych.

Piątek, 27 marca, Sala Błękitna, godz. 17.00

Koncert w ramach 49. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna

Piątek, 27 marca, Sala Kameralna, godz. 19.00

Koncert w ramach 49. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna

Sobota, 28 marca, Sala Kameralna, godz. 17.00

Koncert w ramach 49. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna Wiosna Młodych

Sobota, 28 marca, Aula Nova, godz. 19.00

Koncert w ramach 49. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna

Poniedziałek, 30 marca, Aula Nova, godz. 19.00

Koncert z cyklu Smyczki w Akademii

Cykl koncertów międzywydziałowych, którego wykonawcami są pedagodzy i studenci Instytutów: Instrumentalistyki, Wokalistyki i Instrumentów Lutniczych. Na estradzie Auli Nova prezentowane będą dzieła solowe i kameralne. Opiekę merytoryczną sprawuje Katedra Fortepianu.

Poniedziałek, 30 marca, Sala Kameralna, godz. 19.00

Koncert Opera bez arii

Jak co roku koncert będzie się składał z duetów, tercetów, ansambli ze światowego repertuaru oper od epoki baroku po wybitne dzieła współczesnych kompozytorów.

Poniedziałek – wtorek, 30-31 marca, Sala Marszałkowska, godz. 9.00

Wtorek, 31 marca, Aula Nova, godz. 18.00 (koncert)

Środa, 1 kwietnia, Sala Kameralna, godz. 18.00 (koncert)

V Międzynarodowe Forum Altówkowe

Międzynarodowe Forum Altówkowe to cykliczne wydarzenie, w którego centrum jest problematyka związana z grą na altówce. Na moduły piątej edycji składać się będą wykłady, otwarte lekcje mistrzowskie i koncerty, na których wykonywane będą zarówno utwory znane, jak i te mniej popularne oraz nowe. Wśród wykładowców i wykonawców znajdą się pedagodzy polskich Akademii Muzycznych, goście z Europy i spoza naszego kontynentu. Na wszystkie wydarzenia Forum wstęp wolny.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Sale koncertowe mają ma określoną liczbę miejsc na widowni – melomani są wpuszczeni do sal do momentu zajęcia wszystkich miejsc.

Władze Uczelni zastrzegają sobie możliwość zmian terminów, miejsc koncertów, wykonawców i programów. Za ewentualne zmiany przepraszamy. 

Kontakt:

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
ul. Święty Marcin 87
tel. 61 856 89 44