Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Ankieta na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób w wieku 65+

28.4.2021
W imieniu Sandry Śmigasiewicz, ratowniczki medycznej oraz studentki drugiego roku kierunku zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zawracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na temat nagłego zatrzymania krążenia oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do napisania pracy magisterskiej na temat: „Medyczne i społeczne aspekty resuscytacji krążeniowo- oddechowej u osób powyżej 65. roku życia.” Ankieta składa się z 32 pytań. Jest anonimowa, pytania wielokrotnego wyboru zostały opatrzone dodatkową informacją.

ink do ankiety: