Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Ankieta – Postrzeganie Białorusinów i Ukraińców przez seniorów

09.3.2023

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie prowadzą badania na temat wyzwań związanych z migracją Ukraińców oraz Białorusinów do Polski.

W imieniu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu UAM oraz Stowarzyszenia Oświatowego zachęcamy seniorki i seniorów z Poznania i Wielkopolski do wypełnienia kwestionariusza. Badanie jest anonimowe.

Link do ankiety dostępny jest tu:

Jego wyniki zostaną wykorzystane do naukowego poznania. Organizatorzy liczą na to, że będą one pomocne w rozwoju dialogu i porozumienia pomiędzy Polakami, Ukraińcami i Białorusinami. Proszą o udzielenie szczerych odpowiedzi.