Aqua-aerobik i fitness dla seniorów

Są wolne miejsca na bezplatne zajęcia dla seniorów w City-Zen (Droga Dębińska 10C) w ramach programu Trener Senioralny. Można zapisać się na aqua-aerobik i fitness dla seniorów w hali.

Zapisy: 61 835 50 09 i 61 835 50 38 biuro@cityzenklub.pl.

Opis zajęć:

AQUA FITNESS

Trening w wodzie, mający na celu poszukiwanie dobrego samopoczucia a z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego. Zmierza do osiągnięcia maksymalnej dla danej jednostki sprawności fizycznej, przy wykorzystaniu różnorodnych form ruchowych w wodzie dostosowanych do możliwości, gustu i oczekiwań jednostki. Cechą charakterystyczną tej formy zajęć jest prowadzenie ich w pełnym odciążeniu, które zapewnia wyporność wody. Ćwiczenia wykonywane w wodzie nie powodują obciążenia stawów i są całkowicie bezpieczne, a zarazem skuteczne. Udział w zajęciach nie wymaga umiejętności pływania.

FIT 55+

Doskonały trening równowagi i wzmacniania mięśni z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu m.in. piłek różnej wielkości, taśm, rollerów. Szczególny akcent kładzie się na wzmacnianie mięśni, odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy. Lekcja prozdrowotna, skierowana również dla osób mających problem w obrębie aparatu ruchu.