Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum