Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Azbest – pozbądź się problemu

01.2.2023

Do 31 marca trwa nabór wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu. Można ubiegać się bezpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w Poznaniu.

Wyroby azbestowe były kiedyś bardzo popularnym materiałem używanym w budownictwie. Dzisiaj wiemy, że powodują one szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu. W ramach miejskiego programu finansowane są: demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów. Miasto poniesie 100 proc. kosztów wykonania tej usługi. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Nabór trwa do 31 marca 2023 roku. Wnioski wraz z załącznikami można składać pocztą na adres: Wydział Klimatu i Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, przez ePUAP lub osobiście w siedzibie Wydziału. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły i formularze wniosków dostępne są na stronie www.poznan.pl/azbest. Kontakt: tel. 61 878 50 17, 61 878 40 53 lub mail: azbest@um.poznan.pl.