Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poznańska Akademia Bezpieczeństwa

Powołaniu Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa przyświecała myśl o potrzebie zintensyfikowanych, przemyślanych i wielowymiarowych działań na rzecz edukacji seniorów i seniorek w zakresie bezpieczeństwa osobistego i zdrowotnego.

Media regularnie donoszą o kolejnych próbach oszustw na najstarszych poznaniakach, sami seniorzy informują o nieprzerwanych próbach wyłudzeń, telefonach z namowami zakupu, oszustach podających się za reprezentantów rodziny lub zawodów zaufania społecznego (policjanta, pracownika służb specjalnych, księdza, pracownika gazowni lub pomocy społecznej). Centrum Inicjatyw Senioralnych wraz z partnerami chce uwrażliwić zarówno seniorów oraz ich otoczenie na potrzebę bliższego poznania swoich praw i odważnego wymagania, by były one respektowane.

Informator

W ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa wydany został informator, przygotowany we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, dzięki któremu seniorzy i seniorki mogą zapoznać się ze swoimi prawami, możliwościami ochrony swojego mienia i dochodzenia swoich praw.

Spotkania edukacyjne

Obecnie w ramach Akademii prowadzone są trzy rodzaje spotkań i odbywają się w klubach seniora w mniejszych grupach i w większych salach na terenie całego miasta tak, aby jak największa liczba osób chętnych mogła skorzystać z zajęć. Każdy uczestnik otrzymuje podczas zajęć Informator Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa oraz liczne gadżety, które pomagają dbać o bezpieczeństwo. Spotkania edukacyjne realizowane są od początku 2017 roku.

1. Bezpieczeństwo osobiste oraz elementy pierwszej pomocy

Na zajęciach można się dowiedzieć, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu i na zakupach. Ratownicy medyczni opowiedzą o tym, jak sprawdza się czynności życiowe, o jakie informacje będzie pytał ratownik pod numerem 999. Spotkania to nie tylko edukacja, ale także możliwość zadawania pytań prowadzącym oraz przećwiczenia masażu serca na fantomie. Spotkania organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Komendę Miejską Policji oraz Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego.

2. Pomoc medyczna w nagłych przypadkach

Podczas tych zajęć ratownicy medyczni opowiedzą o tym,  jak rozpoznać objawy udaru bądź zawału serca oraz jak zareagować. Będzie można także wysłuchać przykładowych rozmów telefonicznych dyspozytorów z pacjentami dzwoniącymi na pogotowie. Przedstawiciele NFZ objaśnią, na jakich zasadach działa system Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym tzw. „wieczorynki” i pomocy świątecznej. Będzie można się także dowiedzieć, na jakiej zasadzie pomocy udziela Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) oraz Izba Przyjęć. Organizatorem zajęć jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

3. Spotkania z sędzią w stanie spoczynku w CIS (zajęcia zawieszone)

Sędzia Genowefa Pietraszewska udzieli informacji na temat praw m.in. w sytuacji gdy obecny lub były małżonek nie przyczynia się do utrzymania rodziny lub dorosłe dzieci uniemożliwiają albo utrudniają kontakty z wnukami. Prowadząca podpowie też, gdzie szukać pomocy, gdy ktoś z bliskich ujawnia objawy uzależnień oraz gdy w trudnej sytuacji materialnej nie możemy uzyskać pomocy finansowej od dorosłych dzieci.  Wskaże możliwości działania, gdy zachodzi potrzeba umieszczenia osoby starszej lub schorowanej w domu pomocy społecznej lub w sytuacji gdy osoba starsza chce obronić przed umieszczeniem jej w takiej placówce przymusowo. Wybranemu zagadnieniu poświęcony jest jeden wykład, który odbywa się raz w miesiącu. Seniorzy mogą też wziąć udział w wykładzie „Przychodzi senior do sądu” na temat funkcjonowania sądu i zachowania w przypadku wezwania przez sąd w charakterze świadka lub pokrzywdzonego.

4. NFZ w pigułce – czyli co pacjent o swoich prawach wiedzieć powinien

Uczestnicy spotkań dowiedzą się, co to jest koszyk świadczeń gwarantowanych, jakie są prawa pacjenta wynikające m.in. z zapisów koszyka i ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak poprawnie złożyć skargę, gdzie szukać informacji o najszybszym terminie wizyty czy zabiegu oraz jak działa e-recepta i Internetowe Konto Pacjenta. Spotkania organizowane są przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach!

Organizatorzy: Centrum Inicjatyw Senioralnych, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Komenda Miejska Policji, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Partner: Collegium Da Vinci

Patroni medialni: Gazeta Senior, TVK Winogrady, Radio Pogoda