Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafika artykułu: plakat w kolorach białym i granatowym. Na plakacie informacje o naborze do programu rehabilitacyjnego. Na dole logotypy organizatorów.Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje na terenie województwa wielkopolskiego projekt kompleksowej rehabilitacji dla osób w wieku 18-64 lata, które są w trakcie leczenia onkologicznego lub przebyły chorobę nowotworową i mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Wielkopolski. Program zapewnia uczestnikom udział w bezpłatnej fizjoterapii oraz pomoc psychologa i dietetyka.

Projekt przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie trzy kryteria:

  • wiek 18-64 lata,
  • w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebyciu choroby nowotworowej,
  • mieszkających, pracujących lub studiujących na terenie Wielkopolski.

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wymaga skierowania. Warunkiem uczestnictwa jest nie korzystanie z rehabilitacji w związku z trwającym lub przebytym leczeniem onkologicznym w ramach środków publicznych (w momencie przystąpienia do projektu i w jego trakcie). Uczestnicy oświadczają, że w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażą OPEN dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy. W przypadku osób pracujących jest to zaświadczenie od pracodawcy lub wyciąg z CEiDG.

Program zapewnia uczestnikom udział w bezpłatnej fizjoterapii oraz pomoc psychologa i dietetyka. Uczestnik projektu ma zapewniony indywidualny kontakt z każdym ze specjalistów, a o kwalifikacji do programu decyduje lekarz onkolog z OPEN. W wybranych wizytach razem z uczestnikiem mogą brać udział także osoby bliskie z otoczenia.

Projekt rehabilitacji onkologicznej realizowany jest w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie.

Autorem programu zdrowotnego jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekt „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i będzie realizowany do końca czerwca 2023 r.

Szczegóły: