Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Bezpłatne badania profilaktyczne na Uniwersytecie Przyrodniczym

01.3.2023

Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza osoby 60+ na bezpłatne badania. Terminy badań są ustalane indywidualnie.

Badania są skierowane do osób w wieku 60+ i są organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Badania pozwolą na ocenę związku między sposobem żywienia i stanem odżywienia a występowaniem stresu oraz sprawnością funkcji poznawczych. Dodatkowo indywidualnie zostanie dokonana ocena ryzyka występowania osteoporozy, a na podstawie omówionych wyników badań zostaną wstępnie sprecyzowane zalecenia dietetyczne w celu poprawy lub utrzymania stanu zdrowia.

Badania są szczególnie zalecane seniorom, ponieważ po 60. roku życia najczęściej występują potencjalne zmiany w składzie ciała oraz w mineralizacji i gęstości kości.

W skład badań wchodzi:

  • ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia organizmu;
  • analiza składu ciała (masa ciała, wzrost, zawartość masy mięśniowej, tkanki tłuszczowej i wody);
  • pomiar gęstości kości (skan całego układu kostnego ze szczególnym uwzględnieniem odcinków najbardziej narażonych na zmiany osteoporotyczne);
  • test sprawności funkcjonalnej (test chodu, siła uścisku dłoni);
  • ocena nasilenia stresu psychologicznego oraz funkcji poznawczych;
  • ocena biomarkerów procesów chorobowych związanych z wiekiem (analiza próbki śliny).

Każdy pacjent dostanie wyniki badań, z którymi, w przypadku występowania osteoporozy, może zgłosić się do lekarza rodzinnego w celu dalszego skierowania do poradni.

Na badanie analizy składu ciała należy przyjść na czczo oraz w odpowiednim stroju — przylegająca bielizna bez metalowych elementów lub strój kąpielowy.

Jak się zapisać?

Na badania można się zapisać pod numerem tel. 695 989 593. Termin badań jest ustalany indywidualnie, zazwyczaj jest to piątek lub sobota w godzinach porannych. Można zgłaszać się indywidualnie lub grupowo (w ciągu jednego dnia do badań może przystąpić maksymalnie 14 osób).

Badania są wykonywane na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 31 (obok urzędu statystycznego).