Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Bezpłatne konsultacje online dla opiekunów osób 60+ z bólem

21.12.2021

Grafika artykułu: Na niebieski tle widać z góry telefon komórkowy, fragment laptopa, obok leża kolorowe pisaki i dokumenty. Poniżej biały napis: "Internetowo-Telefoniczny Punkt Konsultacyjny", po prawej i lewej stronie napisy logotypy organizatorów usługi. Konsultacje dedykowane są osobom po 60. roku życia, które cierpią w powodu bólu oraz ich opiekunom, zmagającym się z problemem rozpoznawania bólu u chorych, z którymi komunikacja za pomocą słów jest utrudniona.

Działania w ramach Internetowo-Telefonicznego Punktu Konsultacyjnego realizują studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod merytoryczna opieką nauczycieli akademickich z Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej oraz ekspertów Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (prof. K. Wieczorowska-Tobis i dr hab. A. Neumann-Podczaska).

Zgłoszenia do Punktu wysłać można poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego:

Ze zgłoszonymi osobami skontaktują się z eksperci z Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, którzy wraz ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu skonsultują problem.