Bezpłatne lekcje gry na fortepianie dla seniorów na poziomie początkującym

Fundacja Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu po raz kolejny przygotowuje bezpłatną ofertę dla seniorek i seniorów Miasta Poznania. Celem projektu jest przeprowadzenie kursu grupowych lekcji gry na fortepianie dla seniorek i seniorów na poziomie początkującym, podczas których uczestnicy zostaną zorganizowani w jedną ośmioosobową grupę, która odbędzie jedną lekcję tygodniowo przez osiem tygodni.

Czas trwania każdej lekcji to 120 minut. Projekt rozpocznie się pod koniec października, a zakończy w ostatnich dniach grudnia. Zajęcia będą całkowicie bezpłatne, otwarte dla każdego zainteresowanego seniora. 8-tygodniowy kurs przeznaczony jest dla osób na poziomie początkującym i będzie prowadzony we współpracy z Akademią Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Lekcje prowadził będzie mgr Nikodem Wojciechowski, utytułowany pianista i pedagog, który ma bogate doświadczenie w zakresie grupowego nauczania gry na fortepianie. Jako stypendysta Fulbrighta rozwijał swoje umiejętności na renomowanych uczelniach w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi metoda grupowego nauczania gry na fortepianie. Podczas lekcji wykorzystywany będzie podręcznik do grupowej nauki gry na fortepianie autorstwa mgra Nikodema Wojciechowskiego, z którego kursanci nauczą się popularnych i przystępnych piosenek oraz utworów odpowiednich dla osób dorosłych na poziomie początkującym. Lekcje niosą ze sobą wiele korzyści dla seniorów, w tym świetną okazję do integracji, poprawy koordynacji ruchowej (ręka-oko), funkcji poznawczych, a także profilaktyki demencji i depresji.

Zapisy: tel. 664 199 290, nikodempiano@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

Szczegółowe informacje: