Bezpłatne zajęcia tai chi

Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi zaprasza na bezpłatne zajęcia w parku Jana Pawła II przy ul. Dolna Wilda, które odbędą się 16 maja i 30 maja w godz. 18.00-19.30. 

Szczegóły:

Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi otrzymało certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom w ramach akcji prowadzonej przez Centrum Inicjatyw Senioralnych. Więcej na temat akcji oraz wyróżnionego miejsca przeczytać można na stronach: